Bookmark and Share Add to Favorites

ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่สินค้า*

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัตถุมงคล
พระสิวลี พระอุปคุต พระบัวเข็ม พระสิวลี พระอุปคุต พระบัวเข็ม
หลวงปู่ ดู่ วัดสะแก จังหวัดอยุธยา วัตถุมงคล หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ
พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ วัตถุมงคล
เทพเจ้าแห่งพลังดูด ครูบาคำเป็ง วัตถุมงคล ครูบาคำเป็ง ฐิตปัญโญ
หลวงพ่อผินะ ปิยะถโร วัตถุมงคลหลวงพ่อผินะ
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัตถุมงคล หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
พระอาจารย์เก่ง วัดถ้ำพระ พระอาจารย์เก่ง วัดถ้ำพระ สุราษฏร์ธานี
หลวงปู่ผาด อภินันโท วัตถุมงคลหลวงปู่ผาด
หลวงพ่อคง สุวัณโณ ปลัดขิกนางครวญ
ตะกรุดคณาจารย์ ตะกรุดเกจิอาจารย์
หินพระธาตุ ปรอท เหล็กไหล หินพระธาตุ เหล็กไหล ปรอท
หลวงพ่อบุญเกิด ปํญฑิโต วัตถุมงคล หลวงพ่อเกิด ปัญฑิโต
ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ
สร้อย ประคำ เหรียญที่ระลึก มุมสะสม สร้อย ประคำ เหรียญที่ระลึก มุมสะสม ลูกคิด
พระปิดตา วัตถุมงคล
โชว์ สะสม แบ่งปัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


พระคาถามงคล

 พระสิทธัตถะ โสฬสคาถา สำหรับผู้ป่วยท่อง

 

       โอม พุทโธ นะโมพุทธายะ        เชิญพุทธะเหยียบหัวช่วยตัวข้า

เชิญพระธรรมคำสอนพระสัมมา       เป็นดวงตาวิเศษเห็นเหตุไกล

เชิญหมู่สงฆ์ฤทธาอารหันต์              ประทับสานเรือนร่างให้โรคหาย

ขอถวายชีวิตพร้อมดวงใจ              พาพระรัตนไตรยไปช่วยคน

ข้าเข้าสมาธิบริสุทธิ์                       ฤทธิ์พระพุทธสิงสถิตย์ทุกขุมขน

เชิญพระธรรมพร้อมสงฆ์องค์มงคล    ประทับดลจิตต์ข้าให้ยาดี

เชิญบลิดรมารดอันศักดิ์สิทธิ์           มาสถิตย์อยู่ช่วย ณ บัดนี้

ให้โรคร้ายหายสิ้นทั้งอินทรีย์          พลีชีวีรับใช้ชาวประชา

ขอเทวาอารักษ์ทั่วจักรวาล              สุขสำราญรับบุญแห่งตัวข้า

ขอมนุษย์ทุกชาติศาสนา                 พ้นโรคามีสุขทั่วทุกคน

สัตว์มีจิตต์วิญญาณทุกชนิด           จงเลิกคิดเบียดเบียนทุกแห่งหน

อยู่ร่วมธรรมคำสอนพุทธมนต์         ประสพผลสำเร็จตามต้องการ

ข้าทำบุญทุกอย่างที่ผ่านมา           ให้เทวา มนุษย์สัตว์ทุกสถาน

ให้เปรตผียักษ์พรหมยมพบาล         รับบุญทานศีลที่ข้าทำมา

โอมพุทโธ โอมะ โอมมะโน             พระพุทโธประทับนั่งในใจข้า

ช่วยดับทุกข์ดับโศกโรคโรคา          ดับกิเลสบูชาพระบูชา

 

หายใจเข้าว่าพุทธ หายใจออกว่าโธ วันละหลายๆ ครั้ง ปลอดภัยหายเร็ว

 

พระคาถาพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า

     นะโม ฯลฯ (ว่า ๓ จบ)
          พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)
          วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
          วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
          พุทธัสสะ มาณี มามะ
          พุทธัสสะ สวาโหม

 (ว่า ๓,๕,๗,๙ จบ ยิ่งมากยิ่งได้ผลมาก หรือทำเป็นกรรมฐานได้ยิ่งดี) ตักบาตรทุกวันๆ ละหนึ่งองค์

 หรือเก็บเงินไว้ที่หิ้งพระ เมื่อมีเวลา ค่อยนำเงินไปถวายเป็นค่าภัตตาหารแก่ทางวัดใดก็ได้

พระคาถาเงินล้าน

พระคาถาเงินล้าน
ตั้ง นะโม ๓ จบ

สัมปะจิตฉามิ 
นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค) 
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน) 
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย) 
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) 
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง 
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ 
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) 
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) 
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา

 

(บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด) 
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 

พระสิวลีมหาลาภ

พระสิวลี พระอรหันตสาวกผู้มีเอตทัคคะด้านมีลาภมาก

พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่น ๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง ๗ ปี กับอีก ๗ วัน

ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และเลิศด้วยยศทั้งหลาย

 ในศาสนาของพระองค์ แม้พระมารดาคือ พระนางสุปฺปวาสา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ.ก็ทรงเป็นเอตทัคคะผู้กว่าพระสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายสิ่งของอันประณีต

การที่พระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะดังกล่าวก็เป็นไปตามความปรารถนาของท่านมาแต่ในอดีต


พระสิวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงโกลิยะ ตั้งแต่ท่านปฏิสนธิในครรภ์ 
ก็บังเกิดลาภสักการะแก่พระมารดาเป็นอันมาก 
ตามตำนานว่าอยู่ในครรภ์พระมารดาถึง 7 ปี พระมารดาเจ็บพระครรภ์ถึง 7 วัน 
ครั้นประสูติแล้วก็ทำกิจการต่างๆ ได้ทันที ต่อมาเข้าบวชในสำนักของพระสารีบุตร ในวันบวช 
พอมีดโกนตัดกลุ่มผมครั้งที่ 1 ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล ครั้งที่ 2 ได้บรรลุสกิทาคามิผล ครั้งที่ 3 
ได้บรรลุอนาคามิผล พอปลงผมเจร็จก็บรรลุพระอรหันตผล 
ท่านสมบูรณ์ด้วยปัจจัยลาภและทำให้ลาภเกิดแก่ภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก 
และท่านยังได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ที่มีเอตทัคคะด้านมีลาภมาก 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลว่า ถ้าผู้ใดบูชาพระสิวลีหรือพระธาตุสิวลี 
จะทำให้ผู้นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและเกิดลาภสักการะต่างๆ มากมาย 

คาถาบูชาพระสิวลี

นะโม 3 จบ 
สิวลี จ มหาเถโร เทวตานรปูชิโต 
โส รโห ปจฺจยาทิมฺหิ อหํ วนฺทามิ ตํ สทา 
สีวลี จ มหาเถโร ยกฺขาเทวาภิปูชิโต 
โส รโห ปจฺจยาทิมฺหิ อหํ วนฺทามิ ตํ สทา 
สิวลี เถรคุณํ เอตํ สวสฺติลาภํ ภวนฺตุ เมฯ 

 

 อภินิหารแห่งพระอุปคุต

อภินิหารแห่งพระอุปคุต

พระอุปคุต ในสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระนั้น เป็นบุตรชายคนเล็กของพ่อค้าน้ำหอม

เวลา พระอุปคุต ไปขาย น้ำหอม ก็จะ ขายดี ดั่งเทน้ำเทท่า จึงเชื่อกันว่า ด้วยบารมีของท่าน

ดังกล่าวนี้ ผู้ที่บูชาท่านเป็นประจำ ก็จะค้าขายดี หรือ ทำธุรกิจใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรือง

ท่านสำเร็จอนาคามีตั้งแต่ยังไม่ได้บวช เมื่อบวชแล้วก้อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ จำพรรษาอยู่ก้นทะเล

เพราะท่านมีฤทธิ์มาก และ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่า จะเป็นผู้ปราบพญามาร

ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง

ได้สร้างเจดีย์ และได้จัดงานฉลองเจดีญื บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 7 ปี 7 เดือน 7 วัน

แต่พญามาร ได้มารบกวนทำลายพิธี ก็ได้พระอุปคุตเป็นผู้ปราบพญามารเสียจนสิ้นฤทธิ์

จนอธิษฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาล

จึงเชื่อกันว่า การบูชา พระอุปคุต จะทำให้ขจัดอุปสรรค และ ปัญหาข้อขัดข้อง ได้

สรุป ได้ว่า การบูชา พระอุปคุตนั้นทำให้ ค้าขายดี ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง และสามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

ลองดูเถิด

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน